Board of Governors

1. Dr. Pranav Pandya Honourable Chancellor,

& Chairman, Governing Council

Shantikunj, Haridwar-249411
2. Prof. Sharad Pardhy Vice-Chancellor Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj-Shantikunj, Haridwar- 249411
3. Sh. Gauri Shankar Sharma Member, Nominated by

Honourable Chancellor

Shantikunj-Haridwar-249411
4. Dr. A.K. Dutta Member, Nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj Shantikunj-Haridwar-249411
5. Dr. Brij Mohan Gaur Member, Nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj Shantikunj-Haridwar-249411
6. Dr. O.P. Sharma Member, Nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj Shantikunj-Haridwar-249411
7. Sh. Kalicharan Sharma

Trust, Shantikunj

Member, Nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj Shantikunj-Haridwar-249411
8. Secretary,

Higher Education

Nominated by State Government Uttarakhand Secretariat, Dehradun
9. Prof. Shukdev Bhoi Member, Nominated by UGC Department of Literature, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi
10. Dr. S.P. Mishra Member, Nominated by

Honourable Chancellor

C-66, Parivahan Apartments, Vasundhara, Ghaziabad
11. Sh. Mahendra Sharma Member, Nominated by

Honourable Chancellor

Shantikunj-Haridwar-249411
12. Sh. Navprabhat MLA, Uttarakhand Member

Nominated by State Government

Rajpur Road, Dehradun
13. Swami Yatishwrananad MLA,

Uttarakhand, Member Nominated by State Government

Veda Mandir, Jawalapur, Haridwar
14. Smt. Sarita Arya MLA,  Uttarakhand Member,

Nominated by State Government

Vill & Post- Bhumiyadhar, Nainital
15. Shri. Sharad Pardhy Member, Nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj Shantikunj-Haridwar-249411